YTÜ Makina Teorisi

LABORATUVARLAR
   ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

  • MR SÖNÜMLEYİCİ İLE YAPILARIN TİTREŞİM KONTROLÜ
   Kontrol mühendisliğinde lineer ve nonlineer sistemlerin yarı aktif elemanlarla kontrolü, hem teorik hem de pratik açıdan oldukça fazla ilgi gören bir çalışma konusu haline gelmiştir. Bunun nedenlerinden bazıları, yarı aktif sistemlerin pasif sistemlerin güvenirliliğine sahip olması ve aktif sistemlerden daha az enerji gereksinimi duymaları olarak sıralanabilir.

   Bu tez çalışmasında deprem etkisi altındaki yapıların titreşimlerini manyetoreolojik (MR) sönümleyici yardımıyla azaltmak amacıyla H  dayanıklı kontrolör ve nonlineer adaptif kontrolör tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan kontrolörlerin performansı altı katlı bir bina modeli üzerinde, laboratuar ortamında titreşim tablası yardımıyla deneysel olarak test edilmiştir.
   
   Kontrolörlerin performansı sisteme MR sönümleyicinin bağlı olmadığı 'Serbest' durum, MR sönümleyicinin bağlı olduğu ancak herhangi bir gerilim uygulanmadığı 'Pasif (MR)' durum ve kontrolörlerin uygulandığı durumlar arasında yapılmıştır. Deneysel verilerden elde edilen, gerek yerdeğiştirme-zaman ve ivme-zaman grafikleri, gerek performans ölçütleri gerekse her bir katın yerdeğiştirme ve ivmelerinin maksimum değerleri ile bunların RMS değerleri tasarlanan kontrolörlerin etkinliğini göstermektedir.
  • ENDÜSTRİYEL PLC EĞİTİM SETİ
   Bu eğitim setinde bir el terminali yardımıyla programlanan PLC ünitesi şekilde görülen sistemdeki algılayıcılar yardımı ile birinci kasadan gelen metal disklerin üzerine sarı halkaları takmaktadır.  PLC bir el  terminali aracılığı ile programlanabilmektedir. Band üzerinde bulunan motor ve algılayıcılar istenen prosese göre programlanabilmektedir.
  • 1/4 (ÇEYREK) TAŞIT MODELİ
   Çeyrek taşıt modeli, araç 4'e bölündüğünde bir aracın bir tekerlek üzerinde kalan süspansiyon ve kütleyi temsil etmektedir. Zorlayıcı etkiler karşısında araç üzerinde oluşan düşey titreşimlerin analizinde kullanılmaktadır. Model, sarsıcı vasıtasıyla harmonik olarak belirli frekanslar arasında zorlanabilmektedir. Bu zorlayıcı etkiler karşısında modelin dinamik yapısı ve titreşim cevapları incelenmektedir. Bu model ayrıca Otomatik Kontrol Özel Laboratuvarında da kullanılmaktadır.
  • ÖĞRENCİ LABORATUVARLARI İÇİN TİTREŞİM DENEY DÜZENEĞİ
   Bu deney düzeneği, Makine Dinamiği ve Makine Dinamiği Özel Laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Makine Dinamği Laboratuvarında "Rezonans" hadisesi sistem üzerinde incelenip, sistemin doğal frekansları iki farklı yolla tespit edilirken Makine Dinamiği Özel Laboratuvarında ise, sistem rezonansta iken sistemin titreşim genliklerini yok eden bir dinamik sönümleyici tasarlanmaktadır.
  • HARMONİK TİTREŞİM OLUŞTURUCU (VIBRATION EXCITER)
   Harmonik titreşim oluşturucu ile belirli frekanslar arasında sistemler zorlanarak, zaman ve frekans analizleri yapılabilmektedir.
E-POSTA
Son güncelleme:
10.10.2019