YTÜ Makina Teorisi

ANABİLİM DALIMIZ TARAFINDAN AÇILAN LİSANS DERSLERİ

E-POSTA
LİSANS DERS İÇERİKLERİ

MAK3071 SİSTEM DİNAMİĞİ VE SİMÜLASYONU (2,0,0) 2
Mekanik ve Elektrik Sistemlerin Modellenmesi, Analizi ve Simülasyonu

MAK3902 MAKİNA DİNAMİĞİ (3,0,0) 3
Makinaların Dinamiğinde Temel Kavramlar / Kinematik ve Dinamik Problemlerin Tanımı / Mekanik Sistemlerin Matematik Modeli / Makinalarda Kuvvet Analizi, Güç Dengelenmesi (Volan) / Rotorlarda Kütle Dengelenmesi / Peryodik Çevrimli Mekanizmaların Kütle Dengelenmesi (Krank-Biyel Mekanizmaları) / Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Sönümsüz, Sönümlü ve Zorlanmış Titreşimleri

MAK3442 TARIM MAKİNALARI I (2,0,0) 2
Tarım Traktörleri / Traktör Mekaniği

MAK4031 OTOMATİK KONTROL I (2,0,0) 2
Otomatik Kontrol Konusunda Temel Bilgiler / Kontrol Sistemleri Dinamikleri / Laplace Dönüşümü / Pid Denetleyici Tasarımı / Kararlılık Analizi / Kök Yer Eğrileri

MAK4052 OTOMATİK KONTROL II (2,0,0) 2
İleri Geri Beslemeli Kontrol Sistemleri

MAK2942 MEKANİK TİTREŞİMLER (2,0,0) 2
Mekanik Titreşimler ve Temel Kavramlar / Mekanik Sistemlerin Modellenmesi / Tek Serbestlik Dereceli Sistemler / İki serbestlik Dereceli Sistemler / Özdeğer Problemi / Titreşim Kontrol Yöntemleri (Dinamik Titreşim Absorberleri) / Titreşim Yalıtımı

MAK4082 ENDÜSTRİYEL AKUSTİK VE GÜRÜLTÜ (2,0,0) 2
Gürültünün Tanımı Gürültü Ölçümü / Endüstriyel Gürültü Kaynaklarının Tanımlanması Ve Gürültünün İzolasyonu

MAK4091 TARIM MAKİNALARI II (2,0,0) 2
Toprak Yapısı / Toprak İşleme Alet ve Makinaları

MAK4092 ROBOT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2,0,0) 2
Temel Robot Mühendisliği Ve Dinamik Ve Kinematiğine Giriş

MAK4071 MEKANİZMA TEKNİĞİ 1 (2,0,0) 2
Mekanizma Tekniğinde Ana Kavramlar / Eleman Çiftleri / Kinematik zincirler / Serbestlik Derecesi / Mecburi Hareketlilik / Üç Çubuk Mekanizması ve Grashoff Teoremi / Bağlama Açıları / Biyel Eğrileri / Genel Düzlemsel Harekette Hızlar ve İvmeler.

MAK4042  MEKANİZMA TEKNİĞİ 2 (2,0,0) 2
Düzlemsel Yürek (kam) Mekanizmaları / Hareket Diyagramları / Yürek Profillerinin Tayini / Yürek Mekanizmaları ve Konstrüksiyonları / Mekanizmalardaki Kuvvet İletimi / Özel Mekanizmalar

MAK4062 ENDÜSTRİYEL KONTROL UYGULAMALARI (2,0,0) 2
Endüstride Kullanılan Kontrol Tekniklerinin ve Elemanlarının İrdelenmesi ve Geliştirilmesi

MAK4093 RAYLI SİSTEMLER(2,0,0) 2
Raylı sistemlere giriş, Kullanım şekline göre raylı sistemlerin sınıflandırılması/ Elektrikli ve dizel sistemler/ Hızlı trenler/ Yolcu ve yük vagonları/ Şehir içi raylı sistemler/ Raylı taşıtlarda tasarım detayları/ Raylı taşıtlar ve ekipmanları/ Boji ve tekerlek sistemleri/ Raylı taşıt süspansiyon sistemleri/ Cer sistemleri/ Fren sistemleri/ Raylı sistem dinamiği/ Direnç kuvvetleri/ Frenleme olayının fiziksel boyutları/ Frenleme hesapları/ Çeki gücü hesapları

Son güncelleme:
16.10.2018