YTÜ Makina Teorisi

E-POSTA
MAKİNE TEORİSİ, SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANABİLİM DALI
            1983 yılında Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde, Makine Teorisi Anabilim Dalımız kurulmuştur.
           
            Anabilim Dalı Başkanı Doç.Necati TAHRALI, öğretim elemanları Dr.Müh.Faris KAYA ve Öğr.Gör.İsmail CEVAHİR'dir.
         
            1992 yılında Yıldız Üniversitesi adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilerek yeni bir yapılanma olmuştur. Onbir Bölümlü Mühendislik Fakültesi dört fakülteye bölünmüştür. Anabilim Dalımız, Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü içinde Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı yeni adıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 15.10.2001 tarihinde Makine Teorisi ve Kontrol Yüksek Lisans ve Doktora Programı açılmıştır. 2020 yılında Anabilim Dalımız kadrosunda 2 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Doktor Araştıma Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
         
            Prof.Necati TAHRALI 20 Ekim 2006 da Makine Fakültesi Dekanı olunca, Prof.Dr.İsmail YÜKSEK Anabilim Dalı Başkanı olmuştur. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Necati TAHRALI, Prof.Dr.İsmail YÜKSEK ve Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ öncülüğünde, Mekatronik Mühendisliği Bölümü'nün kurulması çalışmaları Rektörlüğe sunularak desteklenmiştir. Tüm akademik ve diğer çalışmalar altı ay içinde tamamlanarak 2007 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümü, YÖK tarafından kabul edilmiştir.
       Öğretim üyelerinden Prof.Dr.İsmail YÜKSEK (Bölüm Başkanı), Yrd.Doç.Dr.Vasfi Emre ÖMÜRLÜ (Böl.Bşk.Yrd.) kadrolarıyla bu bölüme aktarılmıştır. Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı, Mekatronik Mühendisliği Bölümünün kurulmasında öncü görev alma gururunu ve mutluluğunu yaşamıştır.

            Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ, 2007 yılında Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmış olup, halen görevine devam etmektedir.


VİZYON
   Evrensel ölçütler içinde Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında toplumumuzun ve insanlığın yararına araştırmalar, yayınlar yapmak ve öğretim elemanları yetiştirmektir.


MİSYON
   Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında ulusal ve uluslararası düzeyde Lisans ve Makine Teorisi ve Kontrol Lisansüstü Programlarında teknolojik gelişmelere açık, sanayinin teknik ve AR-GE çalışmalarında görev alabilecek, çözüm üretebilecek, mühendis ve yüksek mühendislerin yetiştirilmelerini sağlamaktır. Ayrıca, Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol alanında öğretim elemanı yetiştirilmesinde aktif görev yapmaktır.
Son güncelleme:
10/02/2021